top of page

שרטוטי ייצור למוצרים

שירות זה מוצע לנגריות, מפעלים או חברות המבקשות לקבל שרטוטים לייצור המוצרים שלהם.

ישנם מקרים בהם נדרש לתכנן מוצר ולכן שרטוט עבור יצורו הינו חלק הכרחי ובלתי נפרד מהשירות והתהליך.

bottom of page