top of page

הדמיות פנים וחוץ ונדל"ן

בתהליך ההדמיה אנחנו עוברים משלב השרטוט לשלב המציאות.

כל הדמיה מתחילה בעיבוד התוכנית האדריכלית, קובץ שלהרבה לקוחות לא אומר כמעט כלום ויתרה מכך לא ממחיש את המרחב

והפוטנציאל העיצובי המצויים בו.

ההדמיה מבוצעת בהתאם לגודל ולקנה המידה ומעניקה מבט ראליסטי ואסתטי, כך שהלקוח יוכל לקבל מושג נכון ואמיתי

על המרחב אותו ירצה לעצב: דירה, בניין, גינה, חנות, משרד וכיוצ"ב.

bottom of page