top of page

הכנת קבצי STL, VRML, OBJ להדפסת תלת מימד

תעשיית הדפוס התלת מימדי צוברת תאוצה.

אדריכלים, מעצבי מוצר ואפילו סטודנטים משתמשים בטכנולוגיה זו מדי יום.

יצירת קובץ יכולה להקפיץ את הפרוייקט שלכם כמה שלבים קדימה. מכונות הדפוס שוברות את השוק ומציעות מגוון אפשרויות הדפסה בתחום.

בדיקת היתכנות למוצר בשלבי האבטיפוס - זו הדרך המהירה והנכונה!

אדריכלים ויזמים המבקשים לקדם פרוייקטי נדלן גדולים עושים שימוש ישיר בטכנולוגיה, המשמש ככלי שיווקי ומכירתי מנצח.

סטודיו Blended מציע שרותי מידול תלת מימדי עם יכולות הדפסה מדוייקות כולל טקסטורות וצבעים !

הסטודיו לקח חלק בהדפסת קריות מגורים שלמות, המשלבות 20 מבנים בכל פרוייקט, אך מפאת הסכמי סודיות לא ניתן להציגם.

בסרטון זה ניתן לראות ניסיון הדפסה שעשינו כדי לבחון איך הטקסטורות שבחרנו יודפסו בתלת מימד.

על כל פאה בחרנו טקסטורה אחרת לדוגמא: אריחים, בטון, חלוקי נחל, קרמיקה, סקאי ואפילו אבנים ירושלמיות שניתן לראותם מובלטים.

המדפסת מתרגמת את הטקטורות האלו ומדפיסה בד בבד הן את האובייקט והן את הטקסטורה שנבחרה.

ניתן לראות דוגמא למוצר אמיתי שנמדד פיזית בעזרי מדידה ונבנה בתוכנת תלת מימד ולאחר מכן תוכנן לצורך הדפסה.

בוידאו  ניתן לראות את המוצר לאחר הדפסה, אשר נבנה בחלקים והורכב לאחר מכן.

bottom of page