top of page

תוכניות שטח לגינות או לארועים

שירות זו מוצע לגננים ומתכנני גינות המבקשים להראות שרטוט פרזנטטיבי ללקוחותיהם.

השירות כולל התייחסות הן לצמחיה והן לאלמנטים בנויים כגון מטבחי חוץ, שביל אבני מדרך, ספסלים או גינות ירק והכל בהתאמה לתוכנית האדריכלית בקנה מידה.

כמו כן, ניתן לקבל תוכניות שטח לאירועים, פסטיבלים או תערוכות גדולות, שירות המשמש בעיקר את מארגני האירועים או המפיקים.

bottom of page