top of page

הדמיות ביתנים ואירועים

שירות זה ניתן בדרך כלל לחברות הפקה אשר מתכננות אירועים, תערוכות, ביתנים, כנסים, פסטיבלים וכיצ"ב.

בתהליך זה, אני בונה בתלת מימד את כל מרחב האירוע עד לרמת פירוט כגון: ריהוט, במות, אזורי בר ומזון, אזורי תצוגה או פינות הפעלה ומייצרת הדמיה אשר מתוכה ניתן לגזור מפרטי בינוי, שרטוטי שטח ותוכניות אוטוקאד ליועץ הבטיחות של האירוע.

כל הדוגמאות הנ"ל התחילו בשרטוט ידני על הנייר וצמחו לכדי תוצר מהודק ומעוצב.

bottom of page